זמן מוגבל- כל הקורסים ב 17% הנחה

חייגו עכשיו: 073-2865544

Angular 9.x Development

Description:

Today JavaScript is the language of the web. On the client, on the server, on the mobile, everywhere. But let’s face it: JavaScript still has challenges. Angular brings an entirely new approach to web application development. We need to understand TypeScript, RxJS, and a new template syntax just to get started! This course provides a developer-level introduction along with more advanced and useful features of JavaScript and Angular.

לחצו כאן Angular המהווה דרישת קדם לקורס Javascript לקורס

Eyal Vardi was nominated as MVP (Microsoft Most Valuable Professional) for 10 years in a row. The title was given to him based on the contribution to the developers and technical community through lectures, conferences, open house events, Blog posts and free tools. Eyal is involved in wide range of cutting edge industry projects, specializing in architecture, design and development of advanced projects and products.

Experienced Developers in any programming language

Basic knowledge of HTML and Javascript

Angular Fundamentals

 • The Challenge with Web Apps (SPA)
 • Directives & Components
 • Pipes
 • Forms
 • Modules
 • Routes

Template Syntax

 • Interpolation
 • Template expressions
 • Binding syntax
 • Input and Output Properties
 • Template Expression Operators
 • Property Binding
 • Attribute, Class and Style Bindings
 • Event Binding
 • Two-way data binding with NgModel
 • Built-in Directives
 • * and template
 • Local template variables

Components

 • Component Overview
 • Component Metadata (@component)
 • Lifecycle Hooks
 • Component encapsulation
 • @Input and @Output
 • @ContentChildren & @ContentChild
 • @ViewChildren & @ViewChild
 • Component change detection strategy

Directives

 • Directive Overview
 • Directive Metadata (@Directive)
 • Structural Directive
 • TemplateRef & ViewContainerRef Classes
 • Renderer Class
 • Attribute Directive
 • @HostBinding
 • @HostListener

Forms in Angular

 • Forms Overview
 • User Input
 • Template-driven Forms
 • Reactive Forms
 • FormBuilder Service
 • Dynamic Forms

Angular Pipes

 • Using Pipes
 • Built-in pipes
 • Parameterizing a Pipe
 • Chaining pipes
 • Custom Pipes
 • Stateful Pipes
 • Async Pipe

Routing and Navigation

 • Navigation flow
 • Routes Tree
 • RouterLink Directive
 • RouterOutlet Component
 • Router class
 • Router lifecycle hooks & guards
 • Lazy loading
 • Preloading
 • Dynamic Routes

Server Communication (HttpClient service)

 • Installation
 • Enable RxJS Operators
 • Using HttpClient To Request Data
 • Using HttpClient To Send Data
 • HttpClient API’s
 • Http Default Options
 • Error handling
 • Configuring other parts of the request
 • Interceptors
 • JSON Web Token (JWT)
 • Security: XSRF Protection
 • Communication with JSONP
 • Events (HttpEvent class)

Dependency Injection (DI)

 • Why Dependency Injection?
 • Angular Dependency Injection
 • Configuring the Injector
 • Services
 • @Injectable() & @inject
 • Injector Providers
 • The Injector Tree
 • Component Injectors

Change Detection & Lifecycle Hooks

 • ngZone
 • Change Detection Algorithm
 • Lifecycle Hooks
 • Tips and Tricks to improve the performance

NGModules

 • Template Context
 • Providers
 • Core modules
 • Share modules
 • Feature modules
 • TypeScript Barrels pattern

Async & Parallel programming

 • Async programming problems and solutions
  • Callbacks
  • Micro tasks in ECMAScript 2016
  • Promises
  • Async & await
  • Rxjs library
 • Parallel programming problems and solutions
  • Multithreading with Workers
  • js library
  • js library
  • Rxjs schedulers
 • Angular CLI – Adding Web Worker
 • Angular async pipe

NGRX – Reactive State for Angular

 • NGRX Architecture
 • Action
 • Reducers
 • Selectors
 • @ngrx/store-devtools
 • Effects
 • @ngrx Entity

Angular Techniques

 • Security
 • Internationalization (i18n)
 • Accessibility
 • PWA and Service Worker
 • Angular Universal
 • ng deploy
 • Custom Schematics

Upgrading From 1.X (optional)

 • Preparation for migrating
 • Component method vs. Directive method
 • Upgrading with The Upgrade Adapter
אייל ורדי מרצהאייל הינו אושיה ישראלית בסצנת ה-AngularJS – מתמחה בתחום בארבע שנים אחרונות ומעביר קורסים למתחילים ולמתקדמים.
 • 11/05/2020 מועד פתיחה
 • 09:00-16:30 | ב+הdaysימים ושעות
 • 32academic hours שעות אקדמיות
 • מתקדםcourse levelרמת הקורס
 • עבריתlanguageשפת הדרכה
 • לבדיקת התאמה לקורס
 • [current_url]

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

Call Now Button דילוג לתוכן