BIG DATA & NOSQL

כמויות המידע שמייצרת ואוגרת האנושות הולכות וגדלות בקצבים מסחררים, במיוחד בארגונים שהנתונים בהם הינם המוצר המוביל (Data-Driven). על מנת לתת מענה לכמויות עצומות של מידע הטכנולוגיות האחסון הולכות ומשתכללות, בו בזמן עם שכלול יכולות ניתוח ועיבוד על מנת לתת ערך אמיתי לארגון, להפיק מהמידע את התובנות העסקיות ולנסות לחזות מגמות עתידיות. אנחנו מציעים קורסים מקצועיים בתחום עם המומחים המובילים של נאיה טכנולוגיות ומתמקדים בנושאים: Cloudera Hadoop, MongoDB, HBase, Spark programming, Big Data Analytics ועוד.