DATA ANALYSIS

Data Analysis – זוהי הגישה המסורתית לניתוח נתונים, המאפשרת ריכוז נתונים בכדי לקבל החלטות ולהפיק תובנות ברמת עומק בסיסית. הצגה של אירועים על פי סדר התרחשות, מאפשרת להגיע לתובנות לגבי התנהגות משתמשים על ציר הזמן. תהליך של Data Analysis מתבצע על פי רוב באמצעות כלי ויזואליזציה ואנליזה (כלי BI) וגם באמצעות שאילתות SQL. אנחנו מציעים קורסים מקצועיים בתחום עם המומחים המובילים של נאיה טכנולוגיות ומתמקדים בנושאים: שפת SQL, כלי BI של חברת Microsoft, Power BI, Tableau, Business Objects וכמובן ניתוח נתונים בתחום Big Data בפלטפורמה של Hadoop.