DATA ANALYSIS

Data Analysis – זוהי הגישה המסורתית לניתוח נתונים, המאפשרת ריכוז נתונים בכדי לקבל החלטות ולהפיק תובנות ברמת עומק בסיסית. הצגה של אירועים על פי סדר התרחשות, מאפשרת להגיע לתובנות לגבי התנהגות משתמשים על ציר הזמן. תהליך של Data Analysis מתבצע על פי רוב באמצעות כלי ויזואליזציה ואנליזה (כלי BI) וגם באמצעות שאילתות SQL. אנחנו מציעים קורסים מקצועיים בתחום עם המומחים המובילים של נאיה טכנולוגיות ומתמקדים בנושאים: שפת SQL, כלי BI של חברת Microsoft, Power BI, Tableau, Business Objects וכמובן ניתוח נתונים בתחום Big Data בפלטפורמה של Hadoop.

Data Analysis – זוהי הגישה המסורתית לניתוח נתונים, המאפשרת ריכוז נתונים באופן המאפשר קבלת החלטות והפקת תובנות ברמת עומק בסיסית. הצגה של אירועים על פי סדר התרחשות, מאפשרת להגיע לתובנות לגבי התנהגות משתמשים על ציר הזמן. תהליך של Data Analysis מתבצע על פי רוב באמצעות כלי ויזואליזציה ואנליזה (כלי BI) וגם באמצעות שאילתות SQL.

תפקיד של אנליסט דורש יכולת להפיק ידע מנתונים ומידע. זהו תפקיד המתווך בין הארגון למחלקת ה-IT, ומטרתו המרכזית היא לנתח מצב קיים בארגון ולתכנן יעדים על בסיס ניתוח זה, על בסיס מערכות מידע קיימות בארגון ואסטרטגיה ארגונית.

היכולת לבצע עיבוד, אחסון, ניתוח וחיזוי של הנתונים, היכולת לייצר פרטים חזותיים, לטפל במקורות המידע השונים, לנתח את המידע ולהציג להנהלה את תוצאות הרלוונטיות לקבלת החלטות הן אבני יסוד הכרחיים בהכשרה של כל אנליסט נתונים.

בשנים אחרונות, מקימים ארגונים רבים מחסני נתונים ומערכות BI אך עם זאת, מרביתם אינם יודעים כיצד להשתמש בתבונה בנתונים אשר אגרו. קיימים כלים מגוונים הנדרשים בשלבים השונים של העבודה עם הנתונים בארגון – החל מביצוע שאילתות ברמת ה-SQL, דרך שליטה בכלי BI השכיחים ביותר היום בשוק, כגון SSIS ,SSRS ,SSAS, הכלים מתקדמים לאינטגרציה ולדיווח.

חלק מהכלים הנפוצים היום מבצעים את הניתוח ע”י כך שהם מאחסנים את המידע כחלק מהכלי, תוך שימוש בזיכרון וטכנולוגיות חדשניות אחרות. כלים כגון: Tableau ,Qlikview ,Sisense הנפוצים בזכות מימוש דשבורדים מורכבים, תצוגה מושכת וכן ניתוח מעמיק ונרחב.

יתרה מזו, עולם ה-BI החדש שופע היום בכלים מתקדמים המאפשרים Self-Service BI, ותפקיד האנליסט תופס מקום יותר ויותר משמעותי שכן הוא לא נדרש יותר להסתמך על אנשי IT ו-BI מסורתי בכדי לבנות את המודלים שהוא צריך. כאן נראה מענה של חברת Microsoft שיצרה את הכלי PowerBI שבאמצעותו ניתן לבצע ניתוח נתונים מעמיק.

בדרך כלל יעשו במערכות אלו שימוש מספר קטן של משתמשים חזקים (power users) בארגון, כגון: אנשי כספים, כלכלנים, אנליסטים במחלקות רכש, לוגיסטיקה, מכירות, אנשי IT עבור מנהלי החברה.