הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 11/05/2020
 • מדריך: אייל ורדי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: 12/07/2020
 • מדריך: איציק בן-גן
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 06/09/2020
 • מדריך:
 • משך הקורס: 240 שעות
 • תאריך התחלה: 06/09/2020
 • מדריך: גיא פרייז
 • משך הקורס: 70 שעות
 • תאריך התחלה: 07/09/2020
 • מדריך: לב אפשטיין
 • משך הקורס: 260 שעות
 • תאריך התחלה: 16/09/2020
 • מדריך:
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 12/10/2020
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 29/11/2020
 • מדריך:
 • משך הקורס: 295 שעות
 • תאריך התחלה: 03/12/2020
 • מדריך: אלון רחביה
 • משך הקורס: 280 שעות
 • תאריך התחלה: 28/12/2020
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עדי שריד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ירון חבקוק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 48 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 130 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 40 שעות