הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 31/07/2024
 • מדריך:
 • משך הקורס: 260 שעות
 • תאריך התחלה: 04/09/2024
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 15/09/2024
 • מדריך:
 • משך הקורס: 305 שעות
 • תאריך התחלה: 15/09/2024
 • מדריך:
 • משך הקורס: 230 שעות
 • תאריך התחלה: 16/09/2024
 • מדריך:
 • משך הקורס: 200 שעות אקדמיות שעות
 • תאריך התחלה: 22/09/2024
 • מדריך:
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 29/10/2024
 • מדריך:
 • משך הקורס: 260 שעות
 • תאריך התחלה: 29/10/2024
 • מדריך: יאיר חדד אלון
 • משך הקורס: 170 שעות
 • תאריך התחלה: 29/10/2024
 • מדריך: בן שושני
 • משך הקורס: 100 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך:
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אופיר עפרי
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עידן סלומון
 • משך הקורס: 70 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דר' אתי תבל
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: שיר ורון
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך:
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך:
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך:
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אלעד שלו
 • משך הקורס: 24 שעות