הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 24/10/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 304 שעות
 • תאריך התחלה: 08/11/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 15/11/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 350 שעות
 • תאריך התחלה: 02/12/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 295 שעות
 • תאריך התחלה: 07/12/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 12/12/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 320 שעות
 • תאריך התחלה: 19/12/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 210 שעות
 • תאריך התחלה: 26/12/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 250 שעות
 • תאריך התחלה: 26/12/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 560 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ד"ר טדי לזבניק
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 48 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ענת סטולרסקי
 • משך הקורס: 75 שעות