הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 11/05/2020
 • מדריך: אייל ורדי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: 12/07/2020
 • מדריך: איציק בן-גן
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 24/01/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 16/02/2021
 • מדריך: אלון תם
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 21/02/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 315 שעות
 • תאריך התחלה: 23/02/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 210 שעות
 • תאריך התחלה: 01/03/2021
 • מדריך: ירון חבקוק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 07/03/2021
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 304 שעות
 • תאריך התחלה: 09/03/2021
 • מדריך: דרור גבע
 • משך הקורס: 280 שעות
 • תאריך התחלה: 21/03/2021
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 24/05/2021
 • מדריך: לב אפשטיין
 • משך הקורס: 260 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עדי שריד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 48 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ענת סטולרסקי
 • משך הקורס: 75 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 40 שעות