הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 24/03/2019
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 24/03/2019
 • מדריך: גיא דינר
 • משך הקורס: 25 שעות
 • תאריך התחלה: 29/03/2019
 • מדריך: שאול טייב
 • משך הקורס: 275 שעות
 • תאריך התחלה: 01/04/2019
 • מדריך: לוטם פלד
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 30/04/2019
 • מדריך: עדי שריד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 05/06/2019
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 05/06/2019
 • מדריך: לוטם פלד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 24/06/2019
 • מדריך: דן נבות
 • משך הקורס: 240 שעות
 • תאריך התחלה: 30/06/2019
 • מדריך: איציק בן-גן
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 01/07/2019
 • מדריך: חברת אקסלנדו
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 14/07/2019
 • מדריך: ג'קי גביזון
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 09/09/2019
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 170 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: מורן אלקובי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: פבל זגר
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אייל ורדי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 4 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית קוטלובסקי
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך:
 • משך הקורס: 270 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: פבל זגר
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: פבל זגר
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמרי אלון
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: לוטם פלד
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: פיליפ גולדמן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: פיליפ גולדמן
 • משך הקורס: 24 שעות