הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 11/05/2020
 • מדריך: אייל ורדי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: 12/07/2020
 • מדריך: איציק בן-גן
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 18/04/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 350 שעות
 • תאריך התחלה: 21/04/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 03/05/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 210 שעות
 • תאריך התחלה: 24/05/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 260 שעות
 • תאריך התחלה: 29/06/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 30/06/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 295 שעות
 • תאריך התחלה: 04/07/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 320 שעות
 • תאריך התחלה: 13/07/2021
 • מדריך:
 • משך הקורס: 250 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עדי שריד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 48 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ענת סטולרסקי
 • משך הקורס: 75 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 40 שעות