הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 30/03/2020
 • מדריך:
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 19/04/2020
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 48 שעות
 • תאריך התחלה: 21/04/2020
 • מדריך: טדי לזבניק
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 21/04/2020
 • מדריך: ירון חבקוק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 23/04/2020
 • מדריך: גיא פרייז
 • משך הקורס: 70 שעות
 • תאריך התחלה: 29/04/2020
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 430 שעות
 • תאריך התחלה: 11/05/2020
 • מדריך: אייל ורדי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: 14/05/2020
 • מדריך: גיא רון
 • משך הקורס: 240 שעות
 • תאריך התחלה: 19/05/2020
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 25/05/2020
 • מדריך: לב אפשטיין
 • משך הקורס: 260 שעות
 • תאריך התחלה: 08/06/2020
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 30/06/2020
 • מדריך:
 • משך הקורס: 295 שעות
 • תאריך התחלה: 12/07/2020
 • מדריך: איציק בן-גן
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עדי שריד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 130 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 32 שעות