הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 24/09/2019
 • מדריך: דן נבות
 • משך הקורס: 240 שעות
 • תאריך התחלה: 24/09/2019
 • מדריך:
 • משך הקורס: 25 שעות
 • תאריך התחלה: 26/09/2019
 • מדריך:
 • משך הקורס: 295 שעות
 • תאריך התחלה: 27/09/2019
 • מדריך: לב אפשטיין
 • משך הקורס: 260 שעות
 • תאריך התחלה: 25/10/2019
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 275 שעות
 • תאריך התחלה: 30/10/2019
 • מדריך: ג'קי גביזון
 • משך הקורס: 330 שעות
 • תאריך התחלה: 05/11/2019
 • מדריך: עדי שריד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 10/11/2019
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 11/11/2019
 • מדריך: ירון חבקוק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 21/11/2019
 • מדריך: גיא פרייז
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 27/11/2019
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 130 שעות
 • תאריך התחלה: 22/12/2019
 • מדריך: איציק בן-גן
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אייל ורדי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 430 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 32 שעות