הקורסים החמים

 • תאריך התחלה: 27/06/2022
 • מדריך:
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 28/06/2022
 • מדריך:
 • משך הקורס: 335 שעות
 • תאריך התחלה: 05/07/2022
 • מדריך:
 • משך הקורס: 210 שעות
 • תאריך התחלה: 11/07/2022
 • מדריך: אופיר עפרי
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 12/07/2022
 • מדריך: דוד זנש
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 12/07/2022
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 48 שעות
 • תאריך התחלה: 24/07/2022
 • מדריך: שרה ברזל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 24/07/2022
 • מדריך: שרה ברזל
 • משך הקורס: 80 שעות
 • תאריך התחלה: 24/07/2022
 • מדריך:
 • משך הקורס: 200 שעות
 • תאריך התחלה: 04/09/2022
 • מדריך: אלין עובדיה
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 06/09/2022
 • מדריך: נמרוד קינן
 • משך הקורס: 320 שעות
 • תאריך התחלה: 12/09/2022
 • מדריך:
 • משך הקורס: 350 שעות
 • תאריך התחלה: 25/10/2022
 • מדריך: נמרוד קינן
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 8 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ד"ר טדי לזבניק
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: אביעד רוזנהק
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך:
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דן צ'יזיק
 • משך הקורס: 16 שעות