DATABASE

בסיס הנתונים – Database – הוא ה-“לב” של מערכות המידע הארגוניות. תחום בסיסי הנתונים מחייב הבנה מעמיקה בתשתיות התוכנה והחומרה, באפליקציות ובתהליכים העסקיים. יתרה מזה, יש צורך בידע בנושאי הזמינות, השרידות והאבטחה של בסיסי הנתונים הארגוניים. אנחנו מציעים קורסים מקצועיים בתחום עם המומחים המובילים של נאיה טכנולוגיות ומתמקדים בנושאים: Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Advanced T-SQL, Performance&Tuning, ועוד.