DATABASE

בסיס הנתונים – Database – הוא ה-“לב” של מערכות המידע הארגוניות. תחום בסיסי הנתונים מחייב הבנה מעמיקה בתשתיות התוכנה והחומרה, באפליקציות ובתהליכים העסקיים. יתרה מזה, יש צורך בידע בנושאי הזמינות, השרידות והאבטחה של בסיסי הנתונים הארגוניים. אנחנו מציעים קורסים מקצועיים בתחום עם המומחים המובילים של נאיה טכנולוגיות ומתמקדים בנושאים: Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Advanced T-SQL, Performance&Tuning, ועוד.

בסיס הנתונים – Database – הוא ה-“לב” של מערכות המידע הארגוניות. תחום בסיסי הנתונים מחייב הבנה מעמיקה בתשתיות התוכנה והחומרה, באפליקציות ובתהליכים העסקיים. יתרה מזה, יש צורך בידע בנושאי הזמינות, השרידות והאבטחה של בסיסי הנתונים הארגוניים.

תפקידם של מנהלי בסיסי נתונים – Database Administrator – לאפשר לארגון לשפר את רמת הזמינות (High Availability), הביצועים (Performance), האבטחה (Security) והשרידות (Survivability) של מערכות המידע הארגוניות הקיימות, לסייע בתכנון של מערכות חדשות או אינטגרציה ביניהן, וכל זה על ידי שימוש נכון בכלים, טכנולוגיות ומתודולוגיות התואמות את אסטרטגיית הארגון ובעלות תועלת גבוהה.

יתרה מכך, בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה בכל הנושא של עבודה מול מידע כאשר בסיסי הנתונים הרלציוניים הגדולים שנמצאים איתנו מאז שנות ה-70 הגיעו במקרים רבים לקצה גבול היכולת שלהם – קצב ייצור המידע, הנפחים העצומים ושלל סוגי המידע לא תמיד מתאימים לאופן שבו בסיס נתונים מסורתי בנוי ועובד. מתוך המציאות החדשה הזו מתפתח בשנים האחרונות בקצב מסחרר תחום ה-Big Data וטכנולוגיות ה-NoSQL. מדובר במגוון רחב של כלים וטכנולוגיות שעובדות יחד עם בסיס הנתונים הרלציוני ונותנות מענה לדרישות החדשות.

קיימים מספר רב של בסיסי נתונים רלציוניים כאשר הנפוצים ביותר ביניהם: MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Access, DB2, PostgreSQL ועוד.