Naya Technologies and Naya College is now part of the global    family! – Read the announcement

נאיה קולג’ הוכרזה כשותף הדרכה רשמי של חברת Tableau הבינלאומית!

 

 

אנחנו גאים ושמחים לעדכן כי נאיה קולג’ הוכרזה כמרכז הדרכה רשמי של חברת Tableau הבינלאומית.

תהליך קבלת ההסמכה דרש השקעה רבה בהכשרת המדריכים. במסגרת פעילות זו, דובי לילינג, יועץ בכיר בנאיה טכנולוגיות, זכה לתואר – מרצה מוסמך של חברת Tableau.

הסמכה זו מאפשרת לנו להעביר קורסים רשמיים ולהעניק לכלל לקוחותנו את ההדרכות וההכשרות האיכותיות ביותר.

נאיה קולג’ הינה מרכז הדרכה רשמי היחיד במזרח התיכון!