זמן מוגבל- כל הקורסים ב 17% הנחה

חייגו עכשיו: 073-2865544

Groovy Course

Description:

Apache Groovy is a dynamic object oriented language for the Java platform, aimed to improve developer productivity with easy to learn syntax. It integrates smoothly with any Java application and brings features, including scripting capabilities, Domain-Specific Language authoring, dynamic and meta-programming and functional programming.

During this course developer will gain the skills needed to effectively build many kinds of JVM applications with Groovy. We will start from the basics, and include Groovy datatypes, Groovy control structures, Dynamic object orientation and Groovy style, dynamic and meta-programming with Groovy.

 • Developers of all levels who have some experience in another language
 • Java developers of all levels

Your way to Groovy

 • The Groovy story
 • What Groovy can do for you
 • Running Groovy
 • Compiling and running Groovy
 • Running a compiled Groovy script with Java
 • Groovy IDE and editor support

Overture: Groovy basics

 • General code appearance
 • Commenting Groovy code
 • Comparing Groovy and Java syntax
 • Beauty through brevity
 • Probing the language with assertions
 • Declaring classes
 • Using scripts
 • GroovyBeans
 • Annotations
 • Using grapes
 • Handling text
 • Numbers are objects
 • Using lists, maps, and ranges
 • Code as objects: Closures
 • Groovy control structures

Simple Groovy datatypes

 • Java’s type system: Primitives and references
 • Everything’s an object
 • Automatic boxing and unboxing
 • Assigning types
 • Dynamic Groovy is type safe
 • Let the casting work for you
 • The case for optional typing
 • Overriding operators
 • Working with strings
 • Working with GStrings
 • From Java to Groovy
 • Working with regular expressions
 • Working with numbers

Collective Groovy datatypes

 • Working with ranges
 • Working with lists
 • Working with maps
 • Notes on Groovy collections

Working with closures

 • Declaring closures
 • Using closures
 • Understanding scoping
 • Returning from closures

Groovy control structures

 • Groovy truth
 • Conditional execution structures
 • Looping
 • Exiting blocks and methods

Dynamic object orientation, Groovy style

 • Defining fields and local variables
 • Methods and parameters
 • the ?. operator
 • Constructors
 • File to class relationship
 • Using inheritance
 • Using interfaces
 • Working with GroovyBeans
 • Injecting the spread operator
 • Mix-in categories with the use keyword

Dynamic & Meta Programming with Groovy

 • Customizing methodMissing
 • Customizing propertyMissing
 • Using closures for dynamic hooks
 • Customizing GroovyObject methods
 • Modifying behavior through the meta class
יבגני בוריסוביבגני הינו מנהל תחום ומוביל טכנולוגי Big Data Development בנאיה טכנולוגיות, מומחה Java ומרצה בכיר בנאיה אקדמי
 • על פי דרישה מועד פתיחה
 • 9:00-16:30daysימים ושעות
 • 24academic hours שעות אקדמיות
 • בסיסי ומתקדםcourse levelרמת הקורס
 • עברית/אנגליתlanguageשפת הדרכה
 • לבדיקת התאמה לקורס
 • [current_url]

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

Call Now Button דילוג לתוכן