קורסים החמים

 • תאריך התחלה: 18/02/18
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 170 שעות
 • תאריך התחלה: 26/02/18
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 240 שעות
 • תאריך התחלה: 04/03/2018
 • מדריך: עמית גל
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 05/03/2018
 • מדריך: אייל ורדי
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: 06/03/2018, ימי ג'
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: 11/03/2018
 • מדריך: ניב מימרן
 • משך הקורס: 25 שעות
 • תאריך התחלה: 12/03/2018
 • מדריך: חברת אקסלנדו
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: 13/03/18
 • מדריך: גיא פרייז
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 14/03/2018
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: 22/3/18
 • מדריך: כרמית איסרוביץ
 • משך הקורס: 300 שעות
 • תאריך התחלה: 22/04/2018
 • מדריך: חברת אקסלנדו
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: 29/04/18
 • מדריך: דן נבות
 • משך הקורס: 220 שעות
 • תאריך התחלה: 24/06/2018
 • מדריך: איציק בן-גן
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית קוטלובסקי
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: דובי לילינג
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 32 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: ערן קורן
 • משך הקורס: 24 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 40 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יבגני בוריסוב
 • משך הקורס: 16 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: יריב גלעד
 • משך הקורס: 4 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 4 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 4 שעות
 • תאריך התחלה: טרם נקבע
 • מדריך: עמית רפל
 • משך הקורס: 4 שעות